Obchodné podmienky

Definícia pojmov

Organizátor

Organizátorom Otvorených viech je Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty, so sídlom: Štúrova 59, 900 01 Modra, zapísaná v registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, IČO: 50110641, DIČ: 2120248812, nie je platca DPH.

Predávajúci 

Predávajúci je totožný s organizátorom.

Otvorená viecha

Otvorená viecha je priestor vinárstva alebo iný priestor, v ktorom vinár realizuje degustáciu vín pre návštevníkov. Môže to byť pivnica, podbránie vinohradníckeho domu, záhrada aj vinohrad vinárstva, alebo iný vinárom určený vhodný priestor. 

Kupujúci

Kupujúci je osoba, ktorá si rezervovala miesto na Otvorené viechy cez e-shop na www.otvorene-viechy.sk.

Návštevník

Návštevník je osoba, ktorá sa pri vstupe do viechy preukáže potvrdzovacím emailom o rezervácii miesta (v elektronickej prípadne vytlačenej forme).

Rezervácia miesta na otvorenú viechu

Rezervácia miesta na otvorenú viechu je jednorazovou rezerváciou do konkrétnej viechy, ktorú si návštevník vyberie pri rezervácii miesta cez e-shop na www.otvorené-viechy.sk. Ako rezervácia na otvorenú viechu slúži potvrdenie o vybavení objednávky, ktoré dostal na svoju emailovú adresu.

Spôsob objednávania

Rezerváciu na Otvorené viechy si môže návštevník objednať online prostredníctvom webovej stránky www.otvorene-viechy.sk cez nákupný košík. Rezervácia na Otvorené viechy je zadarmo. 

Spôsob platby

Za lístok na Otvorené viechy, ktorý si návštevník objedná v e-shope na www.otvorene-viechy.sk môže zaplatiť dvoma spôsobmi:

  1. Bankový prevod na číslo účtu IBAN SK59 0900 0000 0050 8209 2975, Slovenská sporiteľňa, a.s. 
  2. Platba kartou cez platobnú bránu Stripe 

Spôsob a doba dodania

Po rezervácii dostane kupujúci ihneď na emailovú adresu, ktorú zadal do objednávkového formulára v e-shope na www.otvorene-viechy.sk notifikáciu o tom, že jeho objednávka bola vybavená. Týmto potvrdením sa preukáže na ochutnávke vína v rámci podujatia Otvorené viechy u konkrétneho vinára. Potvrdenie slúži ako rezervácia miesta na Otvorenú viechu. Obsahuje názov produktu – Otvorenej viechy/vinárstva, dátum ochutnávky, počet rezervovaných miest, fakturačnú adresu). 

Zrušenie objednávky

Kupujúci môže zrušiť objednávku prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu a to v lehote do 3 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu. Na email info@malekarpaty.travel v stanovenej lehote pošle oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, názov firmy alebo meno, adresu, tel. kontakt, e-mail.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko resp. firma, adresa bydliska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len, osobné údaje). Súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke robenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.otvorene-viechy.sk osobné údaje svojich zákazníkov spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Reklamácia a záruka

Prípadnú reklamáciu vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platnou právnou normou. 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, č.: 02/ 58272 172-3, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, email: ba@soi.sk.